Tahukahanda Penggunaan Plastik Salah Satu Punca Ut..
27th Sep 2022, WWF Malaysia
#TahukahAnda Penggunaan plastik salah satu punca utama hidupan marin termasuk penyu diancam kepupusan?

Ia membawa mudarat kepada hidupan liar yang tidak tahu membezakan plastik daripada makanan. Kita boleh memainkan peranan penting dalam melindungi penyu dengan memilih untuk kitar semula plastik.

Sokong usaha kami dalam memulihara penyu. Ketahui lebih lanjut dengan melayari https://community.wwf.org.my/project/8/u pdates Terima kasih.

#LindungiPenyuKita
#PenyuPower#TahukahAnda Penggunaan plastik salah satu punca utama hidupan marin termasuk penyu diancam kepupusan? Ia membawa mudarat kepada hidupan liar yang tidak tahu membezakan plastik daripada makanan. Kita boleh memainkan peranan penting dalam melindungi penyu dengan memilih untuk kitar semula plastik. Sokong usaha kami dalam memulihara penyu. Ketahui lebih lanjut dengan melayari https://community.wwf.org.my/project/8/updates Terima kasih. #LindungiPenyuKita #PenyuPower
View Original Post